Main Content

Her på hjemmesiden kan du bl.a

Se aktiviteter igennem året

Rottespærrer indsat i vore kloakker
I foråret 2017 indsattes rottespærrer i vore kloakker, således at der ikke fra det offentlige, kommunale netværk kan slippe rotter ind i Helgavejs kloaksystem, der som bekendt er privat ejet.

Det betyder, at rotteplagen i fremtiden – alt andet lige – vil blive minimeret. Det betyder dog ikke at vi er helt sikre, men bestyrelsen har ment, at det både er anlægsudgiften og den kommende driftsudgift værd.

Få info om fællesarealerne

Det grønne udvalg (DGU)
Det grønne udvalg består af beboere, der frivilligt yder en arbejdsindsats med pasning af Helgavejs fællesarealer. D.v.s. at der bliver slået græs, klippet hække, renset for ukrudt, beskåret og fældet – alt efter aftale i udvalget. Alle beboere bidrager via

Grundejerforeningsbidraget til denne ordning – og man kan ”tjene” sine penge tilbage ved at deltage i arbejdet, der typisk foregår på udvalgte lørdage – se kalenderen.

Se lidt om vores huse