Det grønne udvalg

Det Grønne Udvalg står for gartneropgaverne på fællesarealerne.
Udvalget mødes 5 lørdage mellem kl. 10-12, fra marts til oktober.
Alle er velkomne til at deltage i det omfang man kan og har lyst.
I foreningens budget afsættes hvert år et beløb til forholdsmæssig betaling for de timer, den enkelte beboer bruger i regi af Det Grønne Udvalg.

Formand og kontaktperson for det grønne udvalg er Søren Laursen i nr. 32.