carport
Såfremt en grundejer ønsker at opføre en carport på fællesarealet ud for sin ejendom, skal tegningerne til carporten først anskaffes fra formanden, der fremsender de godkendte tegninger. Disse fremsendes herefter til kommunen m.h.p. at opnå byggetilladelse.

Bemærk, at carportene skal opføres i samme mål, dimensioner og farve som angivet.

Bemærk også, at når man graver hullerne til carporten, vil det være meget fornuftigt at undersøge hvor der er nedlagt elledninger, internetkabler m.v. (hos forsyningsselskaber, Stofanet o.s.v.). Vi har tidligere haft beboere, der har gravet kabler over – det er dyrt og meget besværligt. Tagvandet skal i øvrigt – ifølge kommunens bestemmelser – bortledes på egen grund. Byggeriet må først påbegyndes når byggetilladelsen foreligger.